THÔNG TIN VỀ ĐÓNG NẮP HẦM CT RICHSTAR RESIDENCE - KHU 2