Lễ chúc mừng dự án RICHSTAR RESIDENCE Z2 đạt 1.000.000 giờ lao động an toàn