Công trình: Xây dựng khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện ung bướu